Etický kodex

etic codex

Na břehu řeky stojí žena, v rukou drží dítě; má strach přejít rozvodněnou řeku; na tomto břehu je po soumraku v nebezpečí.

Vidíš, jak váhá, co má udělat.
Jsi mnich a nesmíš na ženu pohlédnout, natož se jí dotknout.
Pokud ji přes řeku nepřeneseš i s dítětem, budou v ohrožení.
Všichni ostatní už řeku přešli, jsi poslední.
Pokud jim však pomůžeš, porušíš přísahu, budeš vyloučen a pravděpodobně zemřeš sám a ponížen.
Jak se rozhodneš? Spěchej, stmívá se.

Už ses rozhodl; víš, co je správné; vždycky jsi to věděl.