Probíhající inventura společnosti i každého z nás

Předkládám několik zajímavých citací od advokátky Vladany Vališové, která výstižně popisuje dnešní prostředí vědců, lékařů a právníků. Od začátku letošního roku připravujeme s vědci, právníky a lékaři z různých odvětví odborné eseje, které mají poskytnout ...

30. 8. 2022, read 9×
Probíhající inventura společnosti i každého z nás

Nevím jak vy, ale registruji ve svém okolí nejrůznější scénáře, kdy mě zdravotní problémy či náhlá úmrtí velice překvapí. Často různé zdravotní problémy, mrtvice, problémy se srdcem, kožní problémy, případně psychické problémy dětí či dospělých a další. Jak to bylo dříve nevím. Možná se k nám tolik informací nedostávalo nebo jsme jim nevěnovali tolik pozornosti. Všichni, kdo mají v popisu práce pečovat o pacienty, sledovat čísla, nejrůznější studie a data, tak mají být schopni tohle vidět a klást si otázky. I když nevíme, tak tohle je věc, na které bychom měli všichni společně trvat.

Pokládejme si proto ve svém okolí vlastní otázky a hledejme vlastní odpovědi. Nadále se pokusím přispívat k vzájemné diskuzi, přinášet názory, sledovat data i osobní příběhy, ať příběhy přispívají ke vzájemnému dialogu a hledání společných cest z této individuální i celospolečenské inventury.

„Podkladem pro zásahy do práv a svobod v covidovém období bylo šíření dogmat, vystavěných na ne vždy řádně podložených narativech některých vědců a lékařů. Snad jen zapomněli, že hledání pravdy je proces a ten se bez oponentury neobejde. Proto si v tento moment netroufám nikoho obvinit přímo ze lži, natož nabízet jako možný motiv zisku. Mám však za to, že v řadě případů tito vědci a lékaři museli vědět, že jimi zarputile šířená dogmata nejsou slučitelná s vědeckým poznáním a praxí. Tato dogmata pak byla převzata politiky, kteří je přetvořili v propagandu. To, že tuto propagandu podporovaly i soudy, považuji za tragické. Kolik z nás kvůli nim ztratilo důvěru v právní stát!“

„Jako každé jiné dogma i tato dogmata byla uctívána a každý, kdo se je pokusil zpochybnit, byl postaven na pranýř veřejného odsouzení. Zabydlela se u nás cenzura, která nebrání jen ve svobodě projevu, ale ohrožuje i naše právo na přístup k informacím. Selhala média, když zapomněla na svůj úkol bránit pravdu před mocí mocných. Bez podílu na tom, co se tu odehrálo, není však ani ten, kdo sklonil hlavu, podlehl nátlaku a nesmyslným požadavkům se podřídil. Chceme to zase? Jestli ne, pojďme se postavit za svá práva a demokratické hodnoty vůbec.“ JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka

Zde nově zveřejněný rozhovor s jejím kolegou advokátem doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D. odborníkem na správní a ústavní právo. Premiéra rozhovoru 28.8. 2022


Ministerstvo zdravotnictví spustilo 15. srpna další kampaň za očkování „posilujícími dávkami“. Očkování v ní nabízí jako jedinou obranu proti covidu. Další, silnější fázi kampaně plánuje ministerstvo na září. Nová vládní kampaň „Očkujeme se pro život bez strachu“ používá hesla jako „Očkujeme se pro úsměvy bez zábran“, „Očkujeme se pro klid duše“ nebo „Očkujeme se jeden pro druhého“. Tento přístup ostře kontrastuje s předchozí brutální kampaní vlády vedenou loni na podzim. Ta překročila všechny etické bariéry, když pro propagaci očkování využívala i mrtvých těl. Stát tak nyní po politice biče zkouší prosadit očkování politikou cukru. Podle sociologa Daniela Prokopa z agentury PAQ Research, která se zabývá covidovými průzkumy od začátku infekce, je totiž ochota dvakrát očkovaných lidí k „posilovacím dávkám“ mizivá. Stát přitom platí za naprosto předimenzovaný odběr vakcín stovky milionů měsíčně.

"Cílem akce Chcete to zase? je zvýšit šanci na svobodnou volbu postojů a rozhodování lidí podloženou nezávislými a kvalitními informacemi a zároveň povzbuzovat lidi ke změně myšlení a chování směrem k větší nezávislosti. Akce začíná v době, kdy všechny negativní následky a společenská rizika nezvládnuté covidové krize dopadající na jednotlivce i společnost prudce rostou aktuálními politickými, ekonomickými, ekologickými a dalšími problémy a tvoří nebezpečnou výbušnou směs," říkají zástupci Iniciativy 21.

Sedmdesát mýtů a faktů o nich je rozděleno do osmi tématických okruhů: očkování, testování a roušky, děti a školy, psychosociální oblast, zákony a právo, média, kampaně státu a různé. Pro zájemce o hlubší pohled obsahuje většina faktů bohatý seznam podrobnějších publicistických i odborných zdrojů. Více informací na www.chcetetozase.cz.

První rozhovor s MUDr. Janou Gandalovičovou najdete zde. Další rozhovor s rozborem dat a studií s paní doktorkou Janou Gandalovičovou připravujeme. Již brzo zde na na kanálu Inovace Republiky.S lékařkou kardioložkou MUDr. Janou Gandalovičovou brzo zveřejníme předtočené video rozhovory z jara letošního roku, abychom měli záznam k vývoji, ale také aktuálním datům. V rámci "inventury společnosti" připravujeme sérii video rozhovorů a vydání knihy Česká cesta z covidu, která se objeví v knihkupectvích během listopadu 2022. Informace již brzo zveřejníme poprvé zde. Pracujeme na posledních řádcích knihy.